Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-01-20 住宅 香港西區 恒隆銀行西區分行大廈 -- 243 4.800 C115481 詳情 按揭計算
  2023-01-20 住宅 北角 美輪大廈 -- 900 8.500 C118513 詳情 按揭計算
  2023-01-20 住宅 北角 明園 第02期 -- -- 21000 F030796 詳情
  2023-01-20 住宅 北角 華成大廈 -- 321 5.180 C105388 詳情 按揭計算
  2023-01-11 住宅 北角 慧雲峰 -- -- 9.800 C018479 詳情 按揭計算
  2023-01-03 住宅 北角  -- -- 12.500 C023405 詳情 按揭計算
  2022-12-20 住宅 北角 慧雲峰 -- -- 15.700 F017796 詳情 按揭計算
  2022-12-20 住宅 北角 百福花園 康福閣 J座 650 547 6.880 C071865 詳情 按揭計算
  2022-12-19 居屋 北角 健康新村 第03座 康輝閣 527 452 5.000 C201668 詳情 按揭計算
  2022-12-15 住宅 北角 百福花園 百祥閣 H座 -- -- 7.380 20000 C110246 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.