Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2022-06-30 住宅 北角 天順樓 -- -- 7.300 F008615 詳情 按揭計算
  2022-06-30 住宅 北角 健威花園 B座 -- -- 6.650 C201803 詳情 按揭計算
  2022-06-30 住宅 北角 柏蔚山 第02座 -- -- 23.880 C111812 詳情 按揭計算
  2022-06-30 住宅 北角 柏蔚山 第03座 -- 908 27.000 C111102 詳情 按揭計算
  2022-06-30 住宅 北角 城市花園 第14座 -- -- 10.900 C202188 詳情 按揭計算
  2022-06-30 住宅 北角 富家閣 803 601 12.100 F012282 詳情 按揭計算
  2022-06-30 住宅 北角 丹拿花園 第03座 779 665 26800 F008429 詳情
  2022-06-30 住宅 跑馬地 昌明大廈 -- -- 6.800 C201715 詳情 按揭計算
  2022-06-30 商舖 上環 誠信大廈 800 -- 93000 C087730 詳情
  2022-06-30 住宅 北角 丹拿花園 第04座 -- -- 25000 F064922 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.