Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2021-01-21 住宅 北角 明園 第01期 -- -- 18000 C060312 詳情
  2021-01-21 住宅 北角 百福花園 百勝閣 D座 630 543 21000 C072829 詳情
  2021-01-21 住宅 北角 國賓大廈 -- -- 16000 F076788 詳情
  2021-01-14 住宅 北角 錦明園 -- -- 16000 N051459 詳情
  2021-01-14 住宅 北角 昌苑 816 656 9.900 C028439 詳情 按揭計算
  2021-01-11 商舖 北角 丹桂閣 350 -- 40000 S028651 詳情
  2021-01-11 居屋 北角 健康新村 第1B座 康欣閣 439 319 13500 C086509 詳情
  2021-01-11 住宅 北角半山 寶馬台 第04座 -- -- 28000 C118549 詳情
  2021-01-10 住宅 北角 益漢洋樓 -- -- 14000 C098291 詳情
  2021-01-09 住宅 北角 兆寶大廈 -- -- 12500 C110683 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.