Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2020-06-01 住宅 北角 僑冠大廈 B座 -- -- 4500 C106294 詳情
  2020-06-01 居屋 北角 健康新村 第03座 康輝閣 -- -- 8.200 F006696 詳情 按揭計算
  2020-05-29 住宅 灣仔 新都樓 600 490 6.980 C107961 詳情 按揭計算
  2020-05-28 住宅 北角 百福花園 景福閣 A座 -- -- 8.000 F018641 詳情 按揭計算
  2020-05-27 住宅 北角 和景閣 1273 1141 19.800 F005023 詳情 按揭計算
  2020-05-27 住宅 北角 合偉大廈 618 459 7.000 16500 C104770 詳情 按揭計算
  2020-05-26 住宅 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 -- -- 8.200 19000 C089359 詳情 按揭計算
  2020-05-25 住宅 北角 北角大廈 -- -- 5800 C112792 詳情
  2020-05-25 住宅 北角 東發大廈 B座 -- -- 16000 F005442 詳情
  2020-05-24 住宅 北角 和富中心 第01座 -- -- 17.500 F053584 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.