Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-01-30 北角 和富中心 第03座 12 B 1246 16.000 @12841 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 鉅利大廈 12 A 432 4.100 @9491 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 健威花園 F座 6 5 507 5.770 @11381 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 城市花園 第08座 25 F 723 10.000 @13831 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 康澤花園 A座 20 1 778 8.580 @11028 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 珠璣大廈 17 C 3.300 詳情 最近放盤
  2023-01-27 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 11 8 5.850 詳情 最近放盤
  2023-01-26 北角 維峰 16 B 6.500 詳情 最近放盤
  2023-01-26 北角 怡新洋樓 24 B 450 5.300 @11778 詳情 最近放盤
  2023-01-26 北角 丹拿花園 第03座 9 D 794 9.380 @11814 詳情 最近放盤
  2023-01-26 北角 維多利中心 第03座 16 D 12.900 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 維峰浚匯 25 F 8.156 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 維景花園 A座 9 8 7.900 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 富澤花園 富達閣 23 H 738 9.800 @13279 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 和富中心 第03座 20 B 1246 18.000 @14446 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 城市花園 第09座 26 E 1176 18.600 @15816 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 和富中心 第03座 25 D 846 10.950 @12943 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 麗宮大廈 7 H 4.350 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 明園 第02期 10 40 610 6.900 @11311 詳情 最近放盤
  2023-01-20 北角 俊文樓 8 A 4.500 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.