Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-02-22 住宅 北角 百福花園 景福閣 A座 -- -- 48000 C018253 詳情
  2024-02-20 住宅 北角 健威花園 F座 -- -- 5.600 C204215 詳情 按揭計算
  2024-02-20 居屋 北角 健康新村 第1B座 康欣閣 557 402 3.980 C058104 詳情 按揭計算
  2024-02-20 住宅 北角 富蘭苑 -- -- 4.300 C106420 詳情 按揭計算
  2024-02-20 居屋 北角 健康新村 第04座 康宏閣 -- -- 4.800 C204077 詳情 按揭計算
  2024-02-20 住宅 北角 豐昌大廈 430 337 4.580 C205002 詳情 按揭計算
  2024-02-20 住宅 北角 百福花園 安福閣 E座 -- -- 5.280 C022321 詳情 按揭計算
  2024-02-20 商舖 北角 嘉威大廈 1045 -- 60000 C204952 詳情
  2024-02-20 住宅 北角 慧雲峰 586 443 10.000 F008726 詳情 按揭計算
  2024-02-20 住宅 北角 健威花園 C座 -- -- 6.800 C202406 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.