Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-05-20 住宅 跑馬地 樂陶苑 B座 1225 1116 22.800 C204927 詳情 按揭計算
  2024-05-18 住宅 北角 兆景大廈 -- -- 16800 C090720 詳情
  2024-05-18 住宅 北角 港運城 第02座 689 550 8.700 F004720 詳情 按揭計算
  2024-05-16 住宅 側魚涌 民新大廈 1200 1046 25800 C108467 詳情
  2024-05-16 住宅 北角 丹拿花園 第04座 -- -- 8.800 C068105 詳情 按揭計算
  2024-05-16 車位 北角 丹拿花園 -- -- 1.880 C062058 詳情 按揭計算
  2024-05-14 住宅 北角 百福花園 安福閣 E座 620 506 5.480 C084019 詳情 按揭計算
  2024-05-14 住宅 北角 和富中心 第12A座 -- -- 12.500 24000 C103329 詳情 按揭計算
  2024-05-14 住宅 北角 明園 第01期 -- -- 5.380 N025087 詳情 按揭計算
  2024-05-14 住宅 北角 丹拿花園 第05座 893 748 11.800 C049733 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.